Vitajte

na stránkach projektu Klaster Topoľčany

Novinky

04máj 2019

Medzinárodné stretnutie ľudových remeselníkov

Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá Mesto Topoľčany pod záštitou primátorky mesta JUDr. Alexandry Gieciovej vás pozývajú na medzinárodné stretnutie ľudových remeselníkov s názvom Ľudové umelecké remeslá

10aug 2018

Deň ľudových remesiel na Topoľčianskych hodoch

Pozývame vás na v poradí už desiaty ročník podujatia Deň ľudových remesiel, ktorý bude organizovaný na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch dňa 10.08.2018. Počas vašej návštevy sa môžete tešiť na vystúpenia známich i menej známich umeleckých telies ľudového tanca a spevu.

11apr 2018

Ľudové umelecké remeslá

Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá Mesto Topoľčany pod záštitou primátora mesta Ing. Petra Baláža vás pozývajú na medzinárodné stretnutie ľudových remeselníkov s názvom Ľudové umelecké remeslá.

O Klastri Topoľčany

Klaster Topoľčany je združenie spájajúce predstaviteľov verejnej správy a súkromného sektora, ktorí sú ochotní vzájomne spolupracovať pri rozvoji cestovného ruchu v regióne Topoľčian. Cieľom projektu je podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu na území okresu Topoľčany, efektívne a systematické fungovanie partnerstva v oblasti cestovného ruchu, skvalitnenie a propagácia služieb a produktov cestovného ruchu v regióne.


Interaktívny obsah

hra mapa model

Kalendár

04máj
04máj 2019

Medzinárodné stretnutie ľudových remeselníkov

Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá a Mesto Topoľčany pod záštitou primátorky mesta JUDr. Alexandry Gieciovej vás pozývajú na medzinárodné stretnutie ľudových remeselníkov s názvom Ľudové umelecké remeslá.


28apr
28apr 2018

Ľudové umelecké remeslá

Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá Mesto Topoľčany pod záštitou primátora mesta Ing. Petra Baláža vás pozývajú na medzinárodné stretnutie ľudových remeselníkov s názvom Ľudové umelecké remeslá.


11aug
13aug 2017

Topoľčianske hody a Deň ľudových remesiel

Pozývame vás na v poradí už desiaty ročník podujatia Deň ľudových remesiel, ktorý bude organizovaný na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch dňa 12.08.2016.


Kompletný kalendár

Diskusné fórum

Diskusné fórum

Anketa

Boli ste už v regióne Topoľčany?

Znak EU Logo ROP Znak SR Erb Mesto Topoľčany
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5% z rozpočtu mesta Topoľčany.

Európsky fond regionálneho rozvoja - „Investícia do vašej budúcnosti“

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu