Vitajte na stránkach projektu Klaster Topoľčany

Archeologické nálezisko Valy

Valy_03.jpgPočiatky archeologického výskumu v tejto lokalite siahajú až do roku 1905, avšak svoje najcennejšie poklady Bojná ukrývala pred zrakom verejnosti ďalších sto rokov. O ich postupné odhaľovanie sa postaral archeologický výskum, ktorý tu prebieha pod taktovkou Archeologického ústavu SAV v Nitre od roku 2007. Vďaka tomuto výskumu sa doteraz podarilo nájsť celkovo tri archeologické lokality: hradisko Valy, označované ako Hradisko Bojná I, Hradisko Bojná II, v údolí potoka Bojnianka a Hradisko Bojná III, lokalizované na hrebeni Žihľavníka. Tieto tri fortifikačné štruktúry tvorili systém obrany dôležitých prechodov z Ponitria na Považie a zároveň vykonávali dohľad nad obchodnými cestami prechádzajúcimi cez horský masív Považského Inovca.

Valy_01.jpgNajvýznamnejšou archeologickou lokalitou je 12 hektárové výšinné hradisko Valy, kde sa našlo množstvo hromadných nálezov, ktoré potvrdzujú jeho významné postavenie v časoch Nitrianskeho kniežatstva. V súčasnosti je pre návštevníkov hradiska pripravená rekonštrukcia valu a modelová rekonštrukcia typického obydlia Slovanov (zemnice), ktorá stojí na mieste pôvodného nálezu. Zemnica je vyhĺbená v zemi a do vnútra sa vstupuje cez dvere, ktoré sa otvárajúpomocou repliky pôvodného kľúča nájdeného v tejto lokalite. Vo vnútri je pre návštevníkov pripravená replika kamennej piecky, ktorá v minulosti slúžila ako jediný zdroj tepla. Výskum prebiehajúci na Bojnej vyvrátil hypotézu, že Nitra bola jediným centrom Pribinovho kniežatstva, respektíve Veľkej Moravy na Slovensku.

Valy_02.jpg