Vitajte na stránkach projektu Klaster Topoľčany

Obec Bojná

erb_bojna.pngStredoeurópsky unikát s menom Bojná

Obec Bojná sa môže pochváliť bohatou históriou, ktorú dokazujú už nálezy z mladšej doby kamennej (neolitu). Na jej území žilo široké spektrum národov, ako boli Kelti, Dákovia, Markomani či Kvádi. Najvýznamnejší však boli Slovania, ktorí začali intenzívnejšie osídľovať Bojnú najmä v období Veľkej Moravy. Táto epocha histórie obce je spätá najmä s výstavbou veľmožských dvorcov a hradísk, ktoré boli významnými obrannými bodmi dôležitých prechodov z Ponitria na Považie.

Po páde Veľkej Moravy a pripútaní územia dnešného Slovenska k Uhorsku, sa Bojná stala kráľovským majetkom. Prvý krát sa písomne spomína v roku 1249 ako Bayna a v roku 1598 sa dokonca radila k najväčším sídlam stredného Ponitria. Bojná bola v tomto období známa najmä vďaka trhom, jarmokom, prekvitajúcim remeslám a vinohradníctvu.

V súčasnosti je obec známa najmä ako miesto archeologickému výskumu, vďaka ktorému sa podarilo objaviť cenné pamiatky predstavujúce úplne nový rozmer poznania dejín Slovenska v rannom stredoveku.

Mocenské centrum Veľkej Moravy

Počiatky archeologického výskumu v tejto lokalite siahajú až do roku 1905, avšak svoje najcennejšie poklady Bojná ukrývala pred zrakom verejnosti ďalších sto rokov. O ich postupné odhaľovanie sa postaral archeologický výskum, ktorý tu prebieha pod taktovkou Archeologického ústavu SAV v Nitre od roku 2007. Vďaka tomuto výskumu sa doteraz podarilo nájsť celkovo tri archeologické lokality: hradisko Valy, označované ako Hradisko Bojná I, Hradisko Bojná II, v údolí potoka Bojnianka a Hradisko Bojná III, lokalizované na hrebeni Žihľavníka. Tieto tri fortifikačné štruktúry tvorili systém obrany dôležitých prechodov z Ponitria na Považie a zároveň vykonávali dohľad nad obchodnými cestami prechádzajúcimi cez horský masív Považského Inovca.

Najvýznamnejšou archeologickou lokalitou je 12 hektárové výšinné hradisko Valy, kde sa našlo množstvo hromadných nálezov, ktoré potvrdzujú jeho významné postavenie v časoch Nitrianskeho kniežatstva. V súčasnosti je pre návštevníkov hradiska pripravená rekonštrukcia valu a modelová rekonštrukcia typického obydlia Slovanov (zemnice), ktorá stojí na mieste pôvodného nálezu. Zemnica je vyhĺbená v zemi a do vnútra sa vstupuje cez dvere, ktoré sa otvárajú pomocou repliky pôvodného kľúča nájdeného v tejto lokalite. Vo vnútri je pre návštevníkov pripravená replika kamennej piecky, ktorá v minulosti slúžila ako jediný zdroj tepla. Výskum prebiehajúci na Bojnej vyvrátil hypotézu, že Nitra bola jediným centrom Pribinovho kniežatstva, respektíve Veľkej Moravy na Slovensku.

Dôkazy prvého použitia písma u stredoeurópskych Slovanov

Najvýznamnejšie nálezy z hradiska Valy, ako i ostatných miestnych archeologických lokalít sú vystavené v Archeologickom múzeu Veľkej Moravy v Bojnej, ktoré sa nachádza v centre obce v budove obecného úradu. Múzeum má pre svojich návštevníkov pripravených niekoľko stoviek archeologických nálezov, ktorým dominujú ranokresťanské pamiatky zo začiatku 9. storočia preukazujúce prítomnosť a šírenie kresťanstva na našom území ešte pred príchodom Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

Konkrétne sa jedná o súbor šiestich pozlátených reliéfnych plakiet z prenosného oltára. Na plaketách sú vytepané krátke texty, ktoré sú prvými dôkazmi použitia písma u stredoeurópskych Slovanov. Okrem plakiet je unikátom i zvon so železným srdcom, ktorý objavil v roku 1997 J. Jánošík v spodnej časti severozápadného valu hradiska. Tento zvon je totiž unikátom v celej strednej Európe a je typovo zhodný s doteraz najstarším zachovalým kresťanským bronzovým zvonom, ktorý sa našiel v talianskom Canine.

Nezabudnite navštíviť

Pri návšteve Bojnej nevynechajte prehliadku klasicistického, kostola Všetkých svätých z roku 1788, ktorý ukrýva vo svojom interiéri klasicistický oltár zo 17. storočia s obrazom Všetkých svätých a sôch sv. Kláry, sv. Barbory, sv. Jána Nepomuckého a sv. Terézie. Okrem sakrálnych pamiatok sa Bojná môže pochváliť návštevníkom bohatým folklórom a kultúrou. Tie charakterizujú najmä tradičné podujatia ako fašiangový sprievod obcou, pochovávanie basy, či obľúbený Festival chrámových zborov Bojnianske zvony.

Milovníci turistiky a cykloturistiky si určite vychutnajú návštevu veľkomoravského hradiska Valy, neďalekej Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, minerálneho prameňa Dastín v Novej Lehote, či výstupy na Bezovec, Mačaciu Skalku alebo Marhát, odkiaľ je nádherný výhľad na pohorie Tríbeč, husté lesy Považského Inovca, Vtáčnik, či Biele Karpaty. Veľmi zaujímavou atrakciou je i 60 km dlhý Náučný chodník Považský Inovec, ktorý začína v obci Šalgovce a prechádza naprieč Inovcom až do obce Nemečky, kde končí.

Návštevníci majú možnosť ubytovať sa v penzióne Ranč pod Babicou a v prípade záujmu o ďalšie informácie sú vítaní v Informačnom centre v Archeologickom múzeu Veľkej Moravy v Bojnej, ktoré im poskytne mnoho informácií nielen o obci samotnej ale i jej okolí.

 bojna1.jpg    bojna6.jpg    bojna4.jpg    bojna2.JPG

Archeologické múzeum Veľkej Moravy

Pondelok - Nedeľa:       10.00 – 16.00

 

Kontakt: muzeum@bojna.sk

Možnosť návštevy múzea mimo prevádzkovej doby za príplatok

 

Obec Bojná

Bojná č. 201

956 01 Bojná

Tel: 038/5364012

e-mail: ocu@bojna.sk

 

Úradné hodiny :

Pondelok

8:00 - 15:30

stránkový deň

Utorok

8:00 - 15:30

 

Streda

8:00 - 17:30

stránkový deň

Štvrtok

8:00 - 15:30

 

Piatok

8:00 - 12:00

stránkový deň