Vitajte na stránkach projektu Klaster Topoľčany

Obec Krušovce

erb_krusovce.pngBohatou históriou sa môže pochváliť obec Krušovce, ktorá sa Krusovce2_1.jpgnachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji pri východnej hranici okresu Topoľčany. Začala ju písať už v roku 1235, kedy sa prvý krát spomína v listine, ktorou kráľ Belo IV. daroval Dionýzovi z rodu Turje za verné služby kráľovský majetok Topoľčany.

V očiach turistov sa môže pýšiť svojím historickým parkom, ktorý tvorí spolu s kaštieľom vzácny harmonický celok, ako stvorený pre oddych a relaxáciu. Okrem samotného kaštieľa môžu návštevníci parku obdivovať Dom služobníctva, ľadovňu tzv. Grotu, lurdskú jaskyňu, či kostol Narodenia Panny Márie z 13. storočia. Chrám je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá vo svojich útrobách skrýva mnoho vzácnych artefaktov. Medzi najvzácnejšie patria napríklad zvon z roku 1468 s gotickým majuskulovým nápisom pochádzajúci zo zvonolejárskej dielne majstra Pavla z Topoľčian a zachované zvyšky románskych a gotických fresiek zo 14. storKrusovce3_1.jpgočia v podkroví kostola.

Od roku 2005 ponúka obec svojim návštevníkom tiež i možnosť navštíviť pamätnú izbu Alexandra Rudnaya, významného slovenského osvietenského vzdelanca, cirkevného a národného dejateľa, člena a mecenáša Slovenského učeného tovarišstva a veľkého podporovateľa bernolákovcov a slovenského národného hnutia. Pamätná izba sprevádza svojich návštevníkov významnými momentmi života tohto národovca, približuje jeho literárnu tvorbu ale i život a pôsobenie v krušovskej farnosti po dobu 16 rokov.

Krusovce1_1.jpgKrusovce4.jpgkrusovce3.JPG

Obec Krušovce

Štefánikova 129,

956 31 Krušovce

Tel: 038/5311 530

Web: www.krusovce.sk