Vitajte

na stránkach projektu Klaster Topoľčany

Prístupnosť stránky

Webové stránky sú vytvárané v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve podľa novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.

Kód stránok zodpovedá norme HTML 4.01 Transitional. Pre zobrazenie stránok sú použité CSS 3 a beztabuľkový layout. Tieto stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, sú však prístupné vo všetkých prehliadačoch. Úplné zobrazenie informácií na stránkach bez grafiky umožňuje režim "Vypnúť grafiku", ktorý zamedzí použitie štýlov CSS (vyžaduje funkčné cookies v prehliadači).

Za prístupnosť a validitu kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov, dodávateľ technológie neručí. Externé stránky, ktorých prepojenie je súčasťou stránok hlavného mesta nemusia byt validné, teda prístupne v súlade s normami o štandardoch tvorby html.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na prístupnosť obsahu a funkčnosť. Jeho cieľom je zabezpečiť dostupnosť informácií pre čo najväčší počet ľudí, aj pre používateľov s funkčnými zníženiami, a tak zvýšiť aktívnu účasť a integráciu osôb s postihnutím v spoločnosti.

Väčšina súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte PDF, pretože obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editorov.