Vitajte na stránkach projektu Klaster Topoľčany

Rotunda sv. Juraja

jurko_03.jpgNa skalnatom výbežku juhovýchodného svahu vrcholu Marhát, v lesoch Považského Inovca, dominuje širokému okoliu Rotunda sv. Juraja, miestnymi obyvateľmi nazývaná Jurko. Tento nenápadný malý kostolík stojaci na veľmi starej historickej ceste, ktorá v minulosti spájala Ponitrie s Považím a Moravou dlho unikal pozornosti a záujmu historikov a verejnosti.

Hlbšie spoznávanie jeho tajomstiev zahájil až pamiatkový výskum v roku 1973, na ktorý nadviazal v roku 1974 archeologický výskum interiéru kaplnky a jej blízkeho okolia. Jeho výsledky priniesli zistenia, že rotunda bola postavená na starších veľkomoravských základoch, najneskôr v polovici 11. storočia.jurko_01.jpg

Napriek tomuto úžasnému objavu sa v archeologických prácach už ďalej nepokračovalo. Na ich výsledky nadviazal až reštaurátorský výskum rotundy v roku 2009, vďaka ktorému sa podarilo ešte viac poodhaliť bohatú históriu tohto slovenského skvostu. Počas reštaurátorských prác bol totiž v juhozápadnej časti steny lode objavený okenný otvor, ktorého predrománsky tvar posúva vznik Rotundy sv. Juraja do obdobia 9. storočia. Toto datovanie potvrdzujú i nálezy konsekračných krížov na najstaršej omietke, z ktorých sa jeden zachoval takmer celý. Má tvar latinského kríža, na rozdiel od mladších rovnoramenných  typov konsekračných krížov,  ako ich poznáme z románskeho, prípadne gotického slohu.

Na základe dnešného poznania môžeme vysloviť názor, že Kostol sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici je najstaršou stojacou rotundou s takmer úplne zachovanými múrmi stien na území Slovenska a aj v rámci širšieho stredoeurópskeho priestoru. Získava  tak unikátnu hodnotu dejinného a kultúrno-historického významu, ktorý ju radí medzi naše najvzácnejšie sakrálne národné kultúrne pamiatky.

jurko_02.jpg