Vitajte na stránkach projektu Klaster Topoľčany

Stredoeurópsky unikát v podhorí Inovca

stredoeuropsky_unikat_02.jpgZ mesta Topoľčany je to iba na skok do dedinky Bojná, ktorá je známa najmä vďaka starobylému hradisku Valy ukrytému v hlbokých lesoch tajomného Inovca. Vďaka svojim bohatým archeologickým nálezom je toto hradisko bezpochyby raritou priam svetovou. Navštívte i vy toto starobylé miesto, ktoré bolo v dávnej minulosti významným centrom Nitrianskeho kniežatstva a prezrite si interaktívnu expozíciu, ktorá vás zoznámi so spôsobom života ľudí v časoch Veľkomoravskej ríše. V kombinácii s prehliadkou Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej, ktoré vo svojom interiéri ukrýva niekoľko stoviek archeologických nálezov, je návšteva Bojnej jedným z najpôsobivejších poznávacích výletov, aké vám môže región Topoľčany ponúknuť.

stredoeuropsky_unikat_01.jpgPrezrite si súbor šiestich pozlátených reliéfnych plakiet z prenosného oltára s vytepanými krátkymi latinskými textami, ktoré sú prvým dôkazom použitia písma u stredoeurópskych Slovanov. Určite vás zaujme i pozlátená spona zo starobylého knižného kódexu, či Bojniansky poklad, ktorý tvorí stovka železných hrivien, slovanských predmincových platidiel. O starovekej kresťanskej tradícii v tejto lokalite svedčí aj pôsobivý nález bronzového zvona so železným srdcom, ktorý je najstarším zachovaným kresťanským zvonom na Slovensku. Všetky tieto úžasné archeologické objavy, ktoré sú tichým svedectvom  o prítomnosti a šírení kresťanstva na území Slovenska ešte pred príchodom Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, majú nevyčísliteľnú hodnotu a predstavujú významné historické svedectvo o význame regiónu Topoľčany v dejinách Slovenska.

stredoeuropsky_unikat_03.jpg